skip to Main Content

D.U.K.

Kodėl gyventojai turi rūpintis namo bendrąja nuosa-vybe ir mokėti su ja susijusius mokesčius?

Įgydamas nuosavybės teisę į butą, savininkas įgyja ir prievolę rūpintis bendrąja daugiabučio namo nuosavybe bei mokėti su jos priežiūra susijusius mokesčius. Šią ir kitas prievoles bei teises nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

Kas yra namo bendroji nuosavybė (bendrojo naudo-jimo objektai)?

Butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso: bendrosios namo konstrukcijos, bendrosios namo inžinerinės sistemos, bendrojo naudojimo patalpos ir kitos pastato dalys, vietiniai inžineriniai tinklai, bendrojo naudojimo žemės sklypas.

Kaip skirstomi mokesčiai gyventojams?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, mokesčiai už paslaugas ir darbus, susijusius su bendrosios nuosavybės priežiūra, butų savininkams skirstomi proporcingai nuosavybės daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (proporcingai buto ar patalpos naudingajam plotui).

Kas yra administravimas?

Administravimas – namo bendrojo naudojimo objektų valdymo organizavimas, ūkinių ir finansinių reikalų tvarkymas. Detalus administravimo darbų sąrašas pateiktas “Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose”.

Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Techninė priežiūra – organizacinės ir techninės priemonės statinio techninei būklei palaikyti: atestuotų specialistų atliekami namo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techninės būklės stebėjimai, techninės apžiūros, defektų fiksavimas techninės priežiūros dokumentuose, remonto darbų poreikio nustatymas, techniniai profilaktiniai ir smulkių defektų pašalinimo darbai.

Kada ir kaip išvežamos stambiagabaritės buitinės atliekos?

Stambiagabaritinės atliekos yra surenkamos ir išvežamos kiekvieną pirmadienį. Informuojame, kad stambiagabaritines atliekas krauti į buitinių atliekų konteinerius, kaupti namo teritorijoje ar bendrojo naudojimo patalpose (koridoriuose, rūsiuose) draudžiama. Jas prašome palikti lauke prie konteinerinės durų.

Back To Top