skip to Main Content

TEISINĖ INFORMACIJA

Nutarimas dėl daugiabučio bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo – daugiau

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas – daugiau

Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas  – daugiau

Administravimo nuostatai – daugiau

Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų kaupimo tvarka – daugiau

Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas – daugiau

Back To Top